LCD塑膠框概念股損益表排名

LCD塑膠框概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 營收 稅後淨利
2371 大同 6,822,835,000 -60,289,000
6120 達運 3,580,899,000 -137,346,000
5243 乙盛-KY 2,924,079,000 152,081,000
3294 英濟 843,793,000 -142,694,000
1336 台翰 625,163,000 44,349,000
6246 臺龍 540,675,000 14,276,000
6577 勁豐 384,773,000 35,376,000

LCD塑膠框概念股營收排名、龍頭是誰?

最新一年LCD塑膠框概念股營收龍頭是大同,接下來的排名是達運乙盛-KY英濟台翰,共有 7 間台美股上市櫃公司。