VICI Properties Inc (VICI) 的股利政策

最新股利為 1.53 元;現金股利殖利率為 5.22%,超過 91.07% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-12-08 0.39 2023-12-21 2024-01-05 - 0.0
2023-09-08 0.39 2023-09-21 2023-10-06 - 0.0
2023-06-09 0.39 2023-06-22 2023-07-07 - 0.0
2023-03-10 0.39 2023-03-23 2023-04-07 - 0.0
2022-12-09 0.39 2022-12-22 2023-01-06 - 0.0
2022-09-08 0.39 2022-09-21 2022-10-06 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...