Veritex Holdings Inc (VBTX) 的股利政策

最新股利為 0.13 元;現金股利殖利率為 2.91%,超過 84.76% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-01-24 0.2 2023-02-09 2023-02-24 - 0.0
2023-01-26 0.2 2023-02-03 2023-02-17 - 0.0
2022-08-04 0.2 2022-08-12 2022-08-27 - 0.0
2022-04-26 0.2 2022-05-12 2022-05-27 0.0 0.0
2021-10-26 0.2 2021-11-09 2021-11-23 1.0 0.0
2021-07-27 0.2 2021-08-04 2021-08-19 1.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...