UGI Corp (UGI) 的總資產

資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
季度 20233 20234 20241 20242
現金及約當現金 260,000 241,000 204,000 263,000
短期投資 0 0 0 0
應收帳款及票據 984,000 911,000 1,308,000 1,290,000
存貨 410,000 433,000 441,000 375,000
流動資產 2,035,000 2,045,000 2,285,000 2,214,000
長期投資 0 0 0 0
固定資產 8,394,000 8,547,000 8,601,000 8,608,000
總資產 15,243,000 15,401,000 15,716,000 15,624,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

UGI 總資產 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 UGI 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
公用事業
總資產 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
KEP
175,642,706
2
COP
95,348,000
3
DUK
178,670,000
UGI 15,624,000,產業平均 34,462,566
石油與天然氣
總資產 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
PBR
210,683,441
2
EC
74,790,682
3
SLB
47,856,000
UGI 15,624,000,產業平均 26,926,603

相關產業公司數據排行榜

公用事業
  • 排名
  • 公司
  • 總資產 (千美元)
展開查看 6~10 名
石油與天然氣
  • 排名
  • 公司
  • 總資產 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...