Stock Yards Bancorp Inc (SYBT) 的股利政策

最新股利為 0.27 元;現金股利殖利率為 2.14%,超過 79.59% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-02-16 0.29 2023-03-17 2023-03-31 - 0.0
2022-11-17 0.29 2022-12-16 2022-12-30 - 0.0
2022-08-17 0.29 2022-09-16 2022-10-03 - 0.0
2022-05-18 0.28 2022-06-16 2022-07-01 - 0.0
2022-02-16 0.28 2022-03-18 2022-04-01 2.0 0.0
2021-11-17 0.28 2021-12-17 2021-12-31 6.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...