SSR Mining Inc (SSRM) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 314,614 301,026 385,390 425,897
毛利 115,317 130,386 175,720 212,657
銷售和管理費用 18,541 16,291 17,539 15,088
研發費用 12,698 16,148 17,059 12,978
營業費用 78,332 77,457 98,255 510,280
稅前淨利 31,792 39,163 61,766 -335,129
稅後淨利 29,004 122,551 -7,127 -264,302
母公司業主淨利 29,813 74,866 15,159 -217,845

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

SSRM 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 SSRM 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
14,552,000
2
BG
14,936,000
3
RIO
27,374,000
SSRM 425,897,產業平均 1,838,440
礦業
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
RIO
27,374,000
2
BHP
27,232,000
3
FCX
5,905,000
SSRM 425,897,產業平均 3,322,477

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
礦業
載入中 ...