Sylvamo Corp (SLVM) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 941,000 919,000 897,000 964,000
毛利 272,000 198,000 235,000 210,000
銷售和管理費用 85,000 81,000 83,000 90,000
研發費用
營業費用 129,000 116,000 135,000 137,000
稅前淨利 141,000 70,000 91,000 67,000
稅後淨利 97,000 49,000 58,000 49,000
母公司業主淨利 97,000 49,000 58,000 49,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

SLVM 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 SLVM 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
14,552,000
2
BG
14,936,000
3
RIO
27,374,000
SLVM 964,000,產業平均 1,867,079
紙製品
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WRK
4,620,000
2
IP
4,601,000
3
SLVM
964,000
SLVM 964,000,產業平均 949,772

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
紙製品
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...