Southside Bancshares Inc (SBSI) 的股利政策

現金股利殖利率為 3.83%,超過 88.44% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-11-03 0.04 2022-11-22 2022-12-08 - 0.0
2022-11-04 0.34 2022-11-23 2022-12-09 - 0.0
2022-08-06 0.34 2022-08-19 2022-09-02 - 0.0
2022-05-05 0.34 2022-05-18 2022-06-02 7.0 0.0
2022-02-03 0.34 2022-02-16 2022-03-03 - 0.0
2021-11-04 0.33 2021-11-23 2021-12-09 0.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...