Arcadia Biosciences Inc (RKDA) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 1,389 1,597 1,170 1,255
毛利 577 747 500 435
銷售和管理費用 3,815 3,443 3,423 3,189
研發費用 391 305 332 272
營業費用 4,368 3,989 3,864 3,499
稅前淨利 819 -2,484 -2,616 -2,423
稅後淨利 818 -2,484 -2,623 -2,423
母公司業主淨利 823 -2,567 -2,853 -2,423

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

RKDA 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 RKDA 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
16,282,000
2
BG
13,417,000
3
RIO
27,374,000
RKDA 1,255,產業平均 1,856,913
農產品
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
ADM
21,847,000
2
BG
13,417,000
3
CTVA
4,492,000
RKDA 1,255,產業平均 2,338,473

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
農產品
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...