Novartis AG (NVS) 的總資產

資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
季度 20213 20214 20221 20222
現金及約當現金 7,211,000 12,407,000 13,852,000 3,625,000
短期投資 951,000 15,922,000 4,962,000 16,133,000
應收帳款及票據 8,632,000 8,283,000 8,678,000 8,910,000
存貨 6,885,000 6,666,000 6,997,000 6,880,000
流動資產 26,253,000 45,718,000 37,236,000 38,142,000
長期投資 12,347,000 3,241,000 2,906,000 2,580,000
固定資產 13,157,000 13,106,000 12,861,000 12,206,000
總資產 121,209,000 131,795,000 125,218,000 122,910,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

NVS 總資產 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 NVS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
藥品
總資產 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
ABC
57,173,630 千元
2
NVS
122,910,000 千元
3
CAH
43,878,000 千元
NVS 122,910,000 千元,產業平均 2,999,054 千元
醫療保健
總資產 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
UNH
230,172,000 千元
2
MCK
62,295,000 千元
3
ABC
57,173,630 千元
NVS 122,910,000 千元,產業平均 3,303,888 千元

相關產業公司數據排行榜

藥品
  • 排名
  • 公司
  • 總資產 (美元)
展開查看 6~10 名
醫療保健
  • 排名
  • 公司
  • 總資產 (美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...