Alliant Energy Corp (LNT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 927,000 1,068,000 943,000 1,135,000
毛利
銷售和管理費用
研發費用
營業費用
稅前淨利 87,000 200,000 163,000 241,000
稅後淨利 95,000 192,000 159,000 227,000
母公司業主淨利 95,000 192,000 159,000 227,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

LNT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 LNT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
公用事業
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
COP
18,558,000
2
KEP
13,841,071
3
EXC
4,845,000
LNT 1,135,000,產業平均 2,278,597
電力
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
CAT
16,597,000
2
KEP
13,841,071
3
EXC
4,845,000
LNT 1,135,000,產業平均 2,900,355

相關產業公司數據排行榜

公用事業
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
電力
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...