Centrus Energy Corp. (LEU) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20203 20204 20211 20212
營收 33,600 92,900 55,600 62,400
毛利 -800 35,000 11,700 17,100
銷售和管理費用 6,700 10,400 8,200 7,800
研發費用 200 1,000 500 200
營業費用 8,700 14,400 10,800 9,600
稅前淨利 -7,200 15,600 5,200 11,800
稅後淨利 -7,000 16,400 5,100 11,600
母公司業主淨利 -7,000 16,400 5,100 11,600

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

LEU 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 LEU 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
16,891,000
2
BG
16,660,000
3
BHP
25,713,000
LEU 62,400,產業平均 1,957,442
礦業
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BHP
25,713,000
2
RIO
25,779,000
3
CLF
5,044,000
LEU 62,400,產業平均 2,822,261

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
礦業
載入中 ...