St Joe Co (JOE) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 72,991 128,167 101,390 86,738
毛利 24,347 56,833 37,175 34,951
銷售和管理費用
研發費用
營業費用 13,043 15,002 16,882 17,645
稅前淨利 12,922 45,339 25,465 16,334
稅後淨利 9,481 33,836 18,701 12,034
母公司業主淨利 10,390 34,727 19,409 13,185

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

JOE 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 JOE 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
COR
72,252,833
JOE 86,738,產業平均 1,552,207
不動產建設
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GRBK
450,382
2
FOR
333,800
3
LGIH
608,414
JOE 86,738,產業平均 180,582

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...