InterGroup Corp (INTG) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20233 20234 20241 20242
營收 14,362 12,984 15,510 14,321
毛利 3,179 2,650 3,873 2,110
銷售和管理費用 836 885 755 1,894
研發費用
營業費用 2,216 2,337 2,277 3,456
稅前淨利 -673 -2,358 -1,636 -2,033
稅後淨利 -614 -10,684 -1,622 -2,151
母公司業主淨利 -356 -8,054 -1,244 -1,529

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

INTG 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 INTG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
CI
49,048,000
INTG 14,321,產業平均 1,360,144
不動產建設
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
LGIH
608,414
2
GRBK
418,978
3
FOR
305,900
INTG 14,321,產業平均 168,889

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...