First Internet Bancorp (INBK) 的股利政策

最新股利為 0.06 元;現金股利殖利率為 0.77%,超過 65.71% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-03-21 0.06 2024-03-29 2024-04-18 - 0.0
2023-12-20 0.06 2023-12-29 2024-01-17 - 0.0
2023-09-20 0.06 2023-09-29 2023-10-17 - 0.0
2023-06-21 0.06 2023-06-30 2023-07-14 - 0.0
2023-03-21 0.06 2023-03-30 2023-04-18 - 0.0
2022-12-21 0.06 2022-12-30 2023-01-18 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...