Alphabet Inc. (GOOGL) 的營運週轉天數

營運週轉天數:應收帳款和存貨週轉天數加總。衡量買進存貨到賣出商品後,收回現金所需的時間

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

GOOGL 營運週轉天數 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GOOGL 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
SaaS
營運週轉天數 - 代表性公司數據如下(單位:)
1
GOOGL
51.3
2
CRM
-
3
SHOP
-
GOOGL 51.3,產業平均 49.32
文書軟體
營運週轉天數 - 代表性公司數據如下(單位:)
1
GOOGL
51.3
GOOGL 51.3,產業平均 64.88
數位行銷技術
營運週轉天數 - 代表性公司數據如下(單位:)
1
GOOGL
51.3
2
TTD
-
3
RAMP
-
GOOGL 51.3,產業平均 51.3
AR品牌
營運週轉天數 - 代表性公司數據如下(單位:)
1
GOOGL
51.3
2
GOOG
51.3
3
SNAP
-
GOOGL 51.3,產業平均 100.42
資料中心
營運週轉天數 - 代表性公司數據如下(單位:)
1
AMZN
72.47
2
GOOGL
51.3
3
ORCL
-
GOOGL 51.3,產業平均 67.41
數位廣告平台
營運週轉天數 - 代表性公司數據如下(單位:)
1
AMZN
72.47
2
GOOGL
51.3
3
SNAP
-
GOOGL 51.3,產業平均 61.43

相關產業公司數據排行榜

SaaS
 • 排名
 • 公司
 • 營運週轉天數 ()
文書軟體
 • 排名
 • 公司
 • 營運週轉天數 ()
數位行銷技術
 • 排名
 • 公司
 • 營運週轉天數 ()
AR品牌
 • 排名
 • 公司
 • 營運週轉天數 ()
資料中心
 • 排名
 • 公司
 • 營運週轉天數 ()
數位廣告平台
 • 排名
 • 公司
 • 營運週轉天數 ()
載入中 ...