Canoo Inc (GOEV) 的營業費用率拆解

營業費用率:衡量管理、行銷、研發三種營業費用佔營收的比重。
季度 20232 20233 20234 20241
營業費用率 9,895.57 17,740.87
銷售和管理費用率 4,802.50 7,656.68
研發費用率 4,232.18 8,594.55
營業費用 74,514 51,358 65,109 38,182
銷售和管理費用 30,421 24,925 28,100 32,868
研發費用 38,582 21,965 31,542 26,390

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

GOEV 營業費用率 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GOEV 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
汽車/卡車
營業費用率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
F
0.06
2
GM
0.07
3
TSLA
0.12
GOEV -,產業平均 98.07
電動車
營業費用率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
0.04
2
F
0.06
3
TSLA
0.12
GOEV -,產業平均 157.07
車輛製造
營業費用率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
F
0.06
2
GM
0.07
3
TSLA
0.12
GOEV -,產業平均 360.69

相關產業公司數據排行榜

汽車/卡車
電動車
  • 排名
  • 公司
  • 營業費用率 (%)
展開查看 6~10 名
載入中 ...