GMS Inc (GMS) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 5.93%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20233 20234 20241 20242
ROA
ROE 5.37 6.03 6.60 5.93

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

GMS ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GMS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
建材
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
BLDR
0.08
2
FAST
0.08
3
GMS
0.06
GMS 0.06,產業平均 0.07
批發
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GMS
0.06
2
SBH
0.07
3
BECN
0.08
GMS 0.06,產業平均 0.07
載入中 ...