GMS Inc (GMS) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20233 20234 20241 20242
營收 1,234,618 1,304,102 1,409,600 1,420,930
毛利 402,248 424,476 450,554 458,629
銷售和管理費用 267,380 279,764 286,796 300,894
研發費用
營業費用 298,799 310,586 318,814 333,831
稅前淨利 88,472 98,383 113,564 108,162
稅後淨利 64,775 75,593 86,830 80,957
母公司業主淨利 64,775 75,593 86,830 80,957

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

GMS 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GMS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
建材
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BLDR
4,150,862
2
FAST
1,758,600
3
GMS
1,420,930
GMS 1,420,930,產業平均 1,655,458
批發
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GMS
1,420,930
2
SBH
931,302
3
BECN
2,299,500
GMS 1,420,930,產業平均 1,550,577

相關產業公司數據排行榜

建材
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
批發
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
載入中 ...