Geo Group Inc (GEO) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 593,891 602,785 608,282 605,672
毛利 165,763 162,118 166,341 163,997
銷售和管理費用 41,692 47,356 51,584 53,070
研發費用
營業費用 75,001 78,620 89,268 84,474
稅前淨利 39,188 30,315 29,111 30,702
稅後淨利 28,035 23,794 23,748 22,631
母公司業主淨利 29,571 24,519 25,232 22,668

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

GEO 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GEO 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
89,869,000
2
BRK.A
89,869,000
3
COR
68,414,307
GEO 605,672,產業平均 1,573,553
物業管理與營運
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
EXR
799,539
2
GEO
605,672
3
CXW
500,686
GEO 605,672,產業平均 370,470

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...