CoreCivic Inc (CXW) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 463,682 483,705 491,246 500,686
毛利 101,674 106,382 122,684 122,583
銷售和管理費用 32,612 33,927 36,866 36,465
研發費用
營業費用 64,453 69,263 69,359 95,437
稅前淨利 19,006 19,527 36,744 9,043
稅後淨利 14,830 13,892 26,468 9,543
母公司業主淨利 14,830 13,892 26,468 9,543

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

CXW 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 CXW 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
89,869,000
2
BRK.A
89,869,000
3
COR
68,414,307
CXW 500,686,產業平均 1,568,728
物業管理與營運
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
EXR
799,539
2
GEO
605,672
3
CXW
500,686
CXW 500,686,產業平均 370,470

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...