First Northwest Bancorp (FNWB) 的股利政策

最新股利為 0.04 元;現金股利殖利率為 1.82%,超過 74.23% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-01-26 0.07 2024-02-09 2024-02-23 - 0.0
2023-10-26 0.07 2023-11-09 2023-11-24 - 0.0
2023-07-26 0.07 2023-08-11 2023-08-25 - 0.0
2023-01-26 0.07 2023-02-10 2023-02-24 - 0.0
2022-07-26 0.07 2022-08-11 2022-08-26 0.0 0.0
2022-04-29 0.07 2022-05-12 2022-05-27 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...