Ero Copper Corp (ERO) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20224 20231 20232 20233
營收 116,667 100,956 104,929 105,181
毛利 52,714 40,108 39,408 35,475
銷售和管理費用 18,085 17,131 17,979 12,833
研發費用
營業費用 18,172 17,233 18,560 13,217
稅前淨利 30,012 29,166 35,714 2,004
稅後淨利 22,472 24,500 29,941 2,811
母公司業主淨利 22,159 24,154 29,576 2,525

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ERO 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ERO 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
14,552,000
2
BG
14,936,000
3
RIO
27,374,000
ERO 105,181,產業平均 1,840,085
礦業
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
RIO
27,374,000
2
BHP
27,232,000
3
FCX
5,905,000
ERO 105,181,產業平均 3,319,014

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
礦業
載入中 ...