CSX Corp (CSX) 的股利政策

最新股利為 0.37 元;現金股利殖利率為 1.27%,超過 72.37% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-10-06 0.1 2022-11-29 2022-12-15 - 0.0
2022-07-13 0.1 2022-08-30 2022-09-15 - 0.0
2022-05-10 0.1 2022-05-27 2022-06-15 0.0 0.0
2022-02-16 0.1 2022-02-25 2022-03-15 0.0 0.0
2021-10-06 0.09 2021-11-29 2021-12-15 0.0 0.0
2021-07-23 0.09 2021-08-30 2021-09-15 34.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...