Bloom Energy Corp (BE) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 275,191 301,095 400,268 356,916
毛利 54,267 56,350 -5,214 92,391
銷售和管理費用 72,258 69,313 63,368 45,897
研發費用 45,690 41,493 35,126 33,556
營業費用 117,948 113,679 99,909 79,453
稅前淨利 -74,658 -68,881 -167,432 4,928
稅後淨利 -74,917 -69,059 -168,078 4,117
母公司業主淨利 -71,567 -66,061 -168,999 4,511

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

BE 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 BE 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
氫能
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
APD
2,997,400
2
帆宣
507,396
3
BE
356,916
BE 356,916,產業平均 619,135
綠能
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
CSIQ
1,846,285
2
BEP
1,204,000
3
SPWR
356,905
BE 356,916,產業平均 490,162
燃料電池
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BE
356,916
2
PLUG
222,161
3
FCEL
22,462
BE 356,916,產業平均 111,440
石油、能源
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
XOM
81,688,000
2
SHEL
78,732,000
3
TTE
54,765,000
BE 356,916,產業平均 3,689,080
替代能源
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
TTE
54,765,000
2
EQNR
28,843,000
3
DINO
7,660,136
BE 356,916,產業平均 3,738,098

相關產業公司數據排行榜

氫能
綠能
石油、能源
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
替代能源
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...