Angel Oak Mortgage REIT Inc (AOMR) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20224 20231 20232 20233
營收 7,410 6,799 6,452 7,410
毛利 7,407 5,916 5,425 6,994
銷售和管理費用 2,543 2,063 1,700 1,892
研發費用
營業費用 5,071 4,733 4,542 3,976
稅前淨利 -8,798 530 -2,907 8,273
稅後淨利 -8,798 530 -3,688 8,273
母公司業主淨利 -8,798 530 -3,688 8,273

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

AOMR 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AOMR 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
CI
49,048,000
AOMR 7,410,產業平均 1,360,144
房貸
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
UWMC
519,835
2
PFSI
532,440
3
LDI
335,991
AOMR 7,410,產業平均 253,514

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...