Alamos Gold Inc (AGI) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 251,500 261,000 256,200 254,600
毛利 142,600 149,300 145,400 138,500
銷售和管理費用 17,800 9,500 8,100 13,900
研發費用 3,500 5,100 7,500 2,100
營業費用 67,600 60,700 62,800 66,600
稅前淨利 72,200 92,100 78,200 51,200
稅後淨利 48,400 75,100 39,400 47,100
母公司業主淨利 48,400 75,100 39,400 47,100

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

AGI 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AGI 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
14,552,000
2
BG
14,936,000
3
RIO
27,374,000
AGI 254,600,產業平均 1,867,079
金礦
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
RIO
27,374,000
2
FCX
5,905,000
3
NEM
3,957,000
AGI 254,600,產業平均 3,139,893

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
金礦
載入中 ...