ADT Inc (ADT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 1,593,128 1,237,484 1,222,255 1,209,311
毛利 1,109,452 1,000,664 993,185 994,412
銷售和管理費用 441,771 260,186 243,195 242,708
研發費用
營業費用 986,878 833,351 746,822 786,916
稅前淨利 38,811 20,787 88,562 122,187
稅後淨利 93,949 -17,977 71,539 91,532
母公司業主淨利 92,211 -86,237 575,872 91,551

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ADT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ADT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
工業產品
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
CAT
15,799,000
2
DE
15,235,000
3
FERG
6,673,000
ADT 1,209,311,產業平均 1,017,583
保全
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
ADT
1,209,311
2
ALLE
893,900
3
中保科
132,837
ADT 1,209,311,產業平均 574,108

相關產業公司數據排行榜

工業產品
保全
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
載入中 ...