World Acceptance Corp (WRLD) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20224 20231 20232 20233
營收 166,329 157,595 151,226 146,496
毛利 155,286 146,420 138,194 132,426
銷售和管理費用 73,332 71,718 70,080 65,325
研發費用
營業費用 132,046 158,673 139,806 126,048
稅前淨利 23,240 -12,252 -1,612 6,378
稅後淨利 18,382 -8,803 -1,366 5,759
母公司業主淨利 18,382 -8,803 -1,366 5,759

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

WRLD 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 WRLD 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
78,165,000
2
BRK.A
78,165,000
3
CI
45,751,000
WRLD 146,496,產業平均 1,149,041
貸款服務
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
OMF
1,292,000
2
PRG
612,097
3
COOP
303,000
WRLD 146,496,產業平均 273,629

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...