World Acceptance Corp (WRLD) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20234 20241 20242 20243
營收 161,228 139,324 136,875 137,749
毛利 149,043 126,682 124,132 125,459
銷售和管理費用 67,885 67,056 61,885 64,858
研發費用
營業費用 114,411 114,327 103,211 105,941
稅前淨利 34,632 12,354 20,922 19,518
稅後淨利 25,642 9,539 16,082 16,665
母公司業主淨利 25,642 9,539 16,082 16,665

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

WRLD 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 WRLD 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
89,869,000
2
BRK.A
89,869,000
3
COR
68,414,307
WRLD 137,749,產業平均 1,555,392
貸款服務
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
OMF
1,353,000
2
PRG
641,870
3
NNI
562,989
WRLD 137,749,產業平均 332,341

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
貸款服務
載入中 ...