Select Medical Holdings Corp (SEM) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 1,664,980 1,674,528 1,665,694 1,658,856
毛利 246,161 250,925 223,185 211,770
銷售和管理費用 42,279 42,508 41,316 44,090
研發費用
營業費用 94,704 91,721 107,917 97,517
稅前淨利 111,442 120,708 76,558 73,648
稅後淨利 85,257 91,860 60,816 61,798
母公司業主淨利 70,805 78,237 48,180 46,269

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

SEM 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 SEM 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
健康維護組織
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
UNH
99,796,000
2
CNC
39,460,000
3
HUM
26,462,000
SEM 1,658,856,產業平均 22,128,282
醫院
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
HCA
17,303,000
2
THC
5,379,000
3
UHS
3,703,546
SEM 1,658,856,產業平均 4,637,949
載入中 ...