Noble Corporation PLC (NE) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 610,054 638,535 697,450 642,979
毛利 222,259 251,206 326,569 245,061
銷售和管理費用 30,037 32,352 33,039 32,985
研發費用
營業費用 115,154 168,459 120,788 87,381
稅前淨利 92,259 65,145 209,982 144,857
稅後淨利 108,063 65,816 158,323 149,700
母公司業主淨利 108,063 65,816 158,323 149,700

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

NE 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 NE 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
石油、能源
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
XOM
81,688,000
2
SHEL
78,732,000
3
TTE
54,765,000
NE 642,979,產業平均 3,708,819
油氣鑽井
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
NBR
725,801
2
HP
677,147
3
RIG
741,000
NE 642,979,產業平均 613,949

相關產業公司數據排行榜

石油、能源
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...