挪威郵輪 (NCLH) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 5.24%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20232 20233 20234 20241
ROA
ROE -204.24 152.40 -28.80 5.24

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

NCLH ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 NCLH 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
休閒娛樂
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
LYV
0.49
2
CUK
-0.03
3
CCL
-0.03
NCLH 0.05,產業平均 0.03
郵輪
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CUK
-0.03
2
CCL
-0.03
3
RCL
0.07
NCLH 0.05,產業平均 0.02
載入中 ...