Forum Energy Technologies Inc (FET) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 185,449 179,253 185,205 202,392
毛利 51,306 51,022 49,723 63,759
銷售和管理費用 44,357 45,496 45,025 54,666
研發費用
營業費用 44,899 45,351 47,936 60,559
稅前淨利 -4,718 9,446 -11,872 -6,787
稅後淨利 -6,579 7,969 -16,780 -10,315
母公司業主淨利 -6,579 7,969 -16,780 -10,315

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

FET 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 FET 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
石油、能源
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
XOM
80,411,000
2
SHEL
72,478,000
3
TTE
51,883,000
FET 202,392,產業平均 3,672,109
油天然氣設備
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BKR
6,835,000
2
WFRD
1,358,000
3
DNOW
563,000
FET 202,392,產業平均 832,763

相關產業公司數據排行榜

石油、能源
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...