Armour 住宅房產信托 (ARR) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 84,876 183,299 -18,064 251,311
毛利 -28,963 46,482 -176,174 102,695
銷售和管理費用 1,159 1,261 1,262 1,262
研發費用
營業費用 2,396 3,520 2,994 3,053
稅前淨利 -31,359 42,962 -179,168 99,642
稅後淨利 -31,359 42,962 -179,168 99,642
母公司業主淨利 -31,359 42,962 -179,168 99,642

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ARR 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ARR 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
COR
72,252,833
ARR 251,311,產業平均 1,555,126
房地產金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
NLY
693,303
2
BXMT
505,003
3
ABR
416,363
ARR 251,311,產業平均 158,730

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...