Agile Therapeutics Inc (AGRX) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 1,514 1,761 2,126 3,002
毛利 -4,187 234 -105 1,577
銷售和管理費用 16,493 14,550 10,437 8,375
研發費用 1,678 1,257 856 788
營業費用 18,171 15,807 11,293 20,285
稅前淨利 -23,357 -16,444 -12,219 -19,666
稅後淨利 -23,357 -11,769 -12,219 -19,666
母公司業主淨利 -23,357 -11,769 -12,219 -19,666

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

AGRX 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AGRX 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
學名藥
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
ABC
61,174,149
2
TEVA
3,595,000
3
BHC
2,046,000
AGRX 3,002,產業平均 3,987,868
醫療保健
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
UNH
80,894,000
2
MCK
70,157,000
3
ABC
61,174,149
AGRX 3,002,產業平均 627,835

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...