agilon health inc (AGL) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 462,886 653,445 670,134 694,858
毛利 32,266 87,237 82,994 76,571
銷售和管理費用 76,518 84,607 101,004 102,639
研發費用
營業費用 80,139 87,980 109,504 106,089
稅前淨利 -57,247 655 -20,458 -29,944
稅後淨利 -57,426 726 -21,038 -30,503
母公司業主淨利 -56,721 1,230 -20,649 -30,668

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

AGL 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AGL 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
醫療服務
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
VTRS
4,078,200
2
AVTR
1,856,500
3
OGN
1,537,000
AGL 694,858,產業平均 368,603
醫療保健
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
UNH
80,894,000
2
MCK
70,157,000
3
ABC
61,174,149
AGL 694,858,產業平均 626,839

相關產業公司數據排行榜

醫療服務
醫療保健
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...