Arch Capital Group Ltd (ACGLO) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 3,066,000 3,065,000 3,329,000 3,762,000
毛利
銷售和管理費用 30,000 21,000 20,000 31,000
研發費用
營業費用
稅前淨利 742,000 714,000 741,000 1,188,000
稅後淨利 678,000 647,000 669,000 2,264,000
母公司業主淨利 715,000 671,000 723,000 2,334,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ACGLO 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ACGLO 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...